กล้องแบบหักเหแสง (Refractor)
 กล้องดูดาวแบบหักเหแสง เป็นกลุ่มของกล้องดูดาวที่ใช้เลนส์เป็นวัสดุหลักในการรวมแสงและต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง คุณภาพของภาพจึงอยู่ที่ตัวเลนส์ ซึงตัวเลนส์เองก็มีทั้งแบบเลนส์อะโครมาติค 2 ช้ินธรรมดา กับ เลนส์แบบอะโปรโครมาติด ที่ลดอาการคลาดสีได้ดีกว่า เลนส์จึงมีคุณภาพดีกว่า ทำให้ต้นทุนของกล้องหักเหแสงสูงกว่า จึงมักมีหน้ากล้องขนาดเล็ก และมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 6 นิ้วเท่านั้น

ข้อเด่น
1) หน้าเลนส์ไม่มีอุปกรณ์อื่นขวางทางเดินของแสงเหมือนอย่างกล้องแบบสะท้อนแสง ทำให้แสงผ่านมาได้เต็มที่จึงมีความสว่างสูง และ คอนทราสดีกว่า
2) ตัวปรับโฟกัสอยู่ท้ายกล้อง และ ปรับโฟกัสได้ยืดหยุ่นกว่า ทำให้สามารถต่ออุปกรณ์ถ่ายรูป เช่นกล้อง DSLR ได้โดยตรง
3) เป็นกล้องกึ่งเอนกประสงค์ เพราะสามารถใช้วิวทิวทัศน์หรือดูนก ในเวลากลางวันได้ ภาพไม่หัวกลับ หรือสามารถติดอุปกรณ์เสริม เพื่อให้เห็นภาพได้เสมือนจริงเป็นภาพหัวตั้งไม่กลับซ้ายขวา
4) การดูแลรักษาน้อย เพราะการประกอบยึดเลนส์ค่อนข้างถาวรมั่นคง ไม่ต้องปรับแต่งบ่อย

ข้อด้อย
1) ใช้เลนส์เป็นวัสดุรวมแสงจึงมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า และ หากต้องการได้ภาพที่มีคุณภาพดีๆ ก็ต้องเลนส์คุณภาพดี ทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
2) ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูง จึงมีขีดจำกัดในการทำขนาดหน้ากล้องไม่ใหญ่มากนัก
3) เพราะการติดตั้งเลนส์แบบถาวรทำให้การบำรุงรักษายากกว่า หากต้องมีการปรับแต่งแก้ไข
4) ขนาดกระบอกลำกล้องจะยาวตามขนาดโฟกัสของเลนส์ ถ้าต้องการกำลังขยายสูงกระบอกกล้องจะยาวเกะกะตามไปด้วย

การตัดสินใจเลือกกล้องประเภทนี้
เป้าหมายของผู้ซื้อที่ตัดสินใจเลือกกล้องประเภทนี้คือ
1) เน้นการใช้งานเอนกประสงค์ ต้องการใช้ได้ทั้งดูดาวบนท้องฟ้า และ ดูวิวบนพื้นโลกได้ภาพหัวตั้งปกติ
2) ไม่เน้นขนาดหน้ากล้องใหญ่ ต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
3) เน้นการถ่ายรูป ด้วยกล้องดิจิตอลทั่วไป หรือ กล้อง DSLR
4) เลือกความยาวของลำกล้องตามขนาดความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ต้องการ
กล้องแบบหักเหแสง ระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 120 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 102 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 120 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 150 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม.
กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม.
กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 90 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 120 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงสำหรับผู้เริ่มต้น ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงระดับ Advance และงานถ่ายภาพ ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย