กล้องสะท้อนแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 6 นิ้ว หรือ 150มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 8 นิ้ว หรือ 203 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 6 นิ้ว (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว สำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว สำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว รุ่น Classic สำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้ว สำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย