กล้องแบบผสม
    กล้องแบบผสม เป็นกล้องออกแบบมาผสมผสานกันระหว่างเลนส์กับกระจก โดยที่ใช้กระจกเว้าเป็นวัสดุหลักในการรวมแสง และใช้เลนส์หรือแก้วช้ินหน้ากล้องทำเป็นอุปกรณ์ในการแก้ไขการคลาดทางความโค้งของกระจกเว้าอีกทีหนึง โดยที่กระจกหลักจะออกแบบมาให้มีรู้ตรงกลางเพื่อให้แสงลอดมาท้ายกล้องได้ กล้องแบบนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อน ทำให้มีราคาค่อนข้างสูงตาม และด้วยการออกแบบให้มีการสะท้อนกลับไปกลับมาที่ท้ายกล้อง จึงทำให้กล้องแบบนี้มีทางยาวโฟกัสที่ยาวมาก แต่ลำกล้องมีขนาดสั้นกว่าทางยาวโฟกัสจริง เช่น ทางยาวโฟกัส 1200 มม แต่กระบอกกล้องยาวเพียง 300 มม เท่านั้น
     กล้องแบบผสมมี 2 แบบคือ
1) กล้องชมิดแคสซิเกรน ลักษณะที่ต่างกันคือ สามารถปรับกระจกบานที่สองกลางหน้ากล้องได้ และมีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในมาคซูทอฟ กล้องแบบนี้จึงทำแต่ขนาดหน้ากล้องใหญ่ๆ โดยขนาดเล็กสุดไม่ต่ำกว่าขนาด 5 นิ้ว

2) กล้องมาคซูทอฟ กระจกชิ้นหน้าจะแตกต่างจากแบบชมิดแคสซิเกรน เพราะกระจกชิ้นหน้ามีความโค้งมากกว่า และ กระจกชิ้นกลางหน้ากล้อง ไม่สามารถปรับแต่งได้และมีขนาดเล็กกว่าแบบที่ใช้ในชมิดแคสซิเกรน จึงทำให้มีคอนทราสที่ดีกว่า ด้วยความซับซ้อนของกระจกชิ้นหน้าและทำได้ยากกว่า ทำให้กล้องแบบมาคซูทอฟ มีแต่ขนาดเล็กคือตั้งแต่ 90 มม. ถึงใหญ่สุด 180 มม.
เท่านั้น

ข้อเด่น
1) เป็นกล้องที่มีทางยาวโฟกัสยาว จึงเป็นกล้องที่เน้นกำลังขยาย เพราะกำลังขยายขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสด้วย
2) ลำกล้องมีขนาดสั้น กระทัดรัด จึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3) ตำแหน่งการดูภาพอยู่ที่ท้ายกล้องเหมือนกล้องแบบหักเหแสง ทำให้ได้ภาพหัวตั้ง และ สามารถใส่อุปกรณ์แก้ไขให้ได้ภาพปกติ สำหรับการใช้ดูวิวดูทิวทัศน์ได้ด้วย
4) การปรับโฟกัสได้ค่อนข้างมาก ทำให้เหมาะกับใช้ในการต่อกล้องถ่ายรูปได้ เช่น พวก DSLR

ข้อด้อย
1) เป็นกล้องที่มีกำลังขยายสูง ทำให้ฟิลด์ภาพค่อนข้างแคบ และหาวัตถุท้องฟ้ายากกว่ากล้องแบบอื่น
2) เนื่องจากมีกำลังขยายสูง จึงไม่เหมาะกับการใช้ดูพวก deepsky อย่างเนบิวล่า กาแลกซี่ แต่เหมาะกับการดูวัตถุขนาดเล็กและ มีความสว่างมาก เช่น ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์
3) มีกระจกบานที่สองอยู่กลางหน้ากล้องเหมือนแบบสะท้อนแสง ทำให้บังแสงบางส่วน และ คอนทราสของภาพลดลงนิดหน่อย
4) เป็นกล้องที่มีทั้งกระจกและเลนส์หน้ากล้อง ทำให้มีน้ำหนักมาก และ ดูแลรักษายาก


การตัดสินใจเลือกกล้องประเภทนี้
เป้าหมายของผู้ซื้อที่ตัดสินใจเลือกกล้องประเภทนี้คือ
1) เน้นการใช้งานเอนกประสงค์ ต้องการใช้ได้ทั้งดูดาวบนท้องฟ้า และ ดูวิวบนพื้นโลกได้ภาพหัวตั้งปกติ
2) เน้นความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย เพราะมีลำกล้องที่สั้นกระทัดรัด
3) เน้นการถ่ายรูป ด้วยกล้องดิจิตอลทั่วไป หรือ กล้อง DSLR
4) เน้นการดูวัตถุสว่างๆ เช่นดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ จะได้กำลังขยายสูงเห็นได้ขนาดใหญ่ เท่านั้น แต่ไม่เน้นพวก Deepsky ที่มีความสว่างน้อย
กล้องแบบผสม ระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสมระดับเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 90 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 6" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" รุ่น EDGE HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 180 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบผสม Maksutov ระดับกลางหรือผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14 Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 9.25" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 11" Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 102 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย