กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 6" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" รุ่น EDGE HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 180 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14 Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 9.25" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 11" Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 102 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแแบบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย