กล้องสองตา
กล้องสองตา (Binocular) หรือ บางที่เรียกว่า "กล้องสองทางไกล" เป็นกล้องที่ใช้ดูพร้อมกันทั้งสองตาทำให้เห็นภาพมีมิติมากขึ้น แต่ส่วนมากจะมีกำลังขยายต่ำ จึงเป็นกล้องที่ใช้สำหรับดูภาพมุมกว้าง หรือ ใช้สำหรับค้นหาเป้าหมายที่ต้องการได้รวดเร็ว และมีความคล่องตัวสูงกว่ากล้องดูดาวขนาดใหญ่
กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 50 มม. กำลังขยาย 7 เท่า
กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 50 มม. กำลังขยาย 10 เท่า
กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 70 มม. กำลังขยาย 15 เท่า
กล้องสองตา ขนาดใหญ่สำหรับงานดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 70มม. กำลังขยาย 15 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตาสำหรับดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. กำลังขยาย 20 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตา สำหรับดูดาว ขนาดใหญ่หน้ากล้อง 100 มม. กำลังขยาย 25 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตาสำหรับงานดูดาว ขนาดใหญ่หน้ากล้อง 100 มม. กำลังขยาย 22 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย