กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 50 มม. กำลังขยาย 7 เท่า
กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 50 มม. กำลังขยาย 10 เท่า
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย