กล้องสองตา ขนาดหน้ากล้อง 70 มม. กำลังขยาย 15 เท่า
กล้องสองตา ขนาดใหญ่สำหรับงานดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 70มม. กำลังขยาย 15 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตาสำหรับดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. กำลังขยาย 20 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตา สำหรับดูดาว ขนาดใหญ่หน้ากล้อง 100 มม. กำลังขยาย 25 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสองตาสำหรับงานดูดาว ขนาดใหญ่หน้ากล้อง 100 มม. กำลังขยาย 22 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย