มอเตอร์ตามดาวแบบสองแกนสำหรับ Porta II (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ขาตั้งเมาท์แบบ Pier 3 ขา (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เมาท์ตามดาวแบบพกพา
เมาท์ตามดาวแบบพกพา
เมาท์ตามดาวแบบพกพา
เมาท์ตามดาวแบบพกพา รุ่นใหม่ (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
มอเตอร์ตามดาวแบบสองแกน
มอเตอร์ตามดาวแบบสองแกน
มอเตอร์ตามดาวแบบแกนเดียว
อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเมาท์
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย