ชุด Package สำหรับ Autoguide
 
CCD สำหรับงานถ่ายวัตถุ DeepSky แบบ ขาวดำ (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
CCD สำหรับงานถ่ายวัตถุ DeepSky แบบสี (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
CCD สำหรับงานถ่ายภาพและ Autoguide รุ่นใหม่ล่าสุด (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุด Ultra Mini Autoguide รุ่นใหม่ล่าสุด (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
CCD สำหรับงานถ่ายภาพและ Autoguide
ชุด AutoGuide ขนาดกล้อง 60mm รุ่นใหม่ (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุด AutoGuide ขนาดกล้อง 80mm (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุด Mini AutoGuide ขนาดกล้อง 50mm (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุด Mini AutoGuide ขนาดกล้อง 50mm (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย