อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น อะเดปเตอร์ 
 
อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ Afocal สำหรับกล้องทั่วไป และ SmartPhone (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ Afocal
อะเดปเตอร์ต่อกล้องดูดาว Nose Piece ขนาด 2" แบบ LowProfile
อะเดปเตอร์สำหรับกล้อง DSLR (ลดราคาพิเศษ 40%)
อะเดปเตอร์ต่อกล้องดูดาว Nose Piece ขนาด 1.25" (พิเศษลด 50%)
(สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
อุปกรณ์ Flip Mirror (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย