อุปกรณ์เสริมสำหรับช่วยงานดูดาว
 
เลนส์ใกล้ตาแบบ Plossl ของ Orion รุ่น Sirius (สินค้าสั่งจอง)
เลนส์ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Expanse (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ใกล้ตาขนาด 2 นิ้ว ของ Orion รุ่น DeepView (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ใกล้ตาขนาด 2 นิ้ว ของ Orion รุ่น Q70 (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Edge-On Planetary (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Explorer
เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion แบบ Premium (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Explorer (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
เลนส์ไกด์ขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Ultrascopic 5mm
ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 1.25 นิ้ว ชุดเล็ก ของ Orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุดกระเป๋าอุปกรณ์แบบ Premium ขนาด 1.25นิ้ว ของ orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 2 นิ้ว ของ Orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 1.25 นิ้วชุดใหญ่ของ Celestron (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ชุด Bino Viewer สำหรับดูกล้องพร้อมกันสองตา (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ท่อต่อยึดทางยาวโฟกัส ขนาด 1.25"
ท่อต่อยึดทางยาวโฟกัส ขนาด 2"
อุปกรณ์ Collimate กระจกกล้องสะท้อนแสง
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น Shorty 2x
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 2x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 3x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 5x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 2" รุ่น High Power 2x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
ไดอะกอนัล แบบแก้ไขภาพ ขนาด 1.25"
ไดอะกอนัล แบบแก้ไขภาพ ขนาด 1.25"
ไดอะกอนัล แบบแก้ไขภาพ ขนาด 1.25"
 
หน้าที่ 1 จาก 3
123
» หน้าสุดท้าย
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย