บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น Shorty 2x
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 2x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 3x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 1.25" รุ่น High Power 5x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
บาร์โลเลนส์ขนาด 2" รุ่น High Power 2x (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย