แผนที่ดาวแบบหน้าเดียว รุ่นใหม่ สำหรับละติจูด 10-15 องศาเหนือ
DVD ซอฟแวร์ท้องฟ้าจำลอง Starry Night Pro 7 (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
DVD ซอฟแวร์ท้องฟ้าจำลอง Starry Night Pro 7 Plus (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย