กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14 Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 9.25" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 11" Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย