กล้องเอนกประสงค์
กลุ่มของกล้องแบบเอนกประสงค์ ที่ใช้สำหรับงานส่องทางไกลทั่วไปเช่น ใช้ดูวิว ดูนก ดูดาว  แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ
  - กล้องแบบตาเดียว  ลักษณะการใช้งานคล้ายกล้องดูดาว แต่จะเห็นภาพแบบหัวตั้งซ้ายขวาภาพถูกต้อง ไม่กลับหัว และมีกำลังขยายสูง จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือจะใช้ดูดาวก็ได้
 
  - กล้องแบบสองตา   ลักษณะการใช้งานจะดูพร้อมกันสองตา บางรุ่นมีขนาดเล็กพกติดตัวสะดวก และมีกำลังขยายไม่สูงมาก ยกเว้นรุ่นพิเศษ ที่มีกำลังขยายสูงต้องใช้พร้อมขาตั้งกล้อง
 
กล้องสำหรับดูนกดูวิว ขนาดหน้ากล้อง 65 มม. กำลังขยายปรับได้ 16 ถึง 48 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสำหรับดูวิวดูนก และ ดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 62 มม. APO กำลังขยายเริ่มต้น 26 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องหักเหแสงสำหรับดูวิวดูนก ขนาดหน้ากล้อง 80 มม. กำลังขยายเริ่มต้น 16 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องแบบผสมมาคซูทอฟ สำหรับดูวิวดูนก ขนาดหน้ากล้อง 90 มม. กำลังขยายเริ่มต้น 50 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องสำหรับดูวิวดูดาว ขนาดหน้ากล้อง 102 มม. กำลังขยายเริ่มต้น 52 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
กล้องดูวิวดูดาว ขนาดใหญ่หน้ากล้อง 127 มม. กำลังขยาย 61 เท่า (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย