PRODUCTS

SKU# 39954

กล้องแบบสะท้อนแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# CE-11084

กล้องแบบผสม ระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 10134

กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้วระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 24762

กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 180 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 24732

กล้องสะท้อนแสงระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 8 นิ้ว (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 8946

กล้องสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้ว สำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 10018

กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้วระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 

SKU# 10019

กล้องสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้ว ระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

 
 
Darasart Center บริหารงานโดย สุกิจ บุญญะรังษี (Skywatcher) เว็บมาสเตอร์เว็บไซด์ดาราศาสตร์ดอทคอม และเป็นทีมงาน (Admin) เพจ Thai StarGazers ผู้ซึ่งอยู่ในวงการดาราศาสตร์และดูดาวมานานนับสิบปี มีผลงานการถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ และบทความดาราศาสตร์อย่างแพร่หลาย ที่สามารถให้คำแนะนำการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ ถูกทาง  พร้อมทั้งบริการหลังการที่จะประทับใจ
Powered by MakeWebEasy.com