กล้องดูดาว

SKU# 39943

กล้องแบบผสมสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 39950

กล้องแบบหักเหแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 39956

กล้องแบบหักเหแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 39952

กล้องแบบหักเหแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 39954

กล้องแบบสะท้อนแสงสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 39957

กล้องแบบผสมสำหรับผู้สนใจทั่วไป (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10140

กล้องสะท้อนแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 114 มม. รุ่น AutoTracker (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# EQ5-1201

กล้องแบบหักเหแสง ระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 120 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE-11084

กล้องแบบผสม ระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 9007

กล้องสะท้อนแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 130 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE-21062

กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE-21088

กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 102 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE-21090

กล้องหักเหแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 120 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE-21094

กล้องหักเหแสงระดับกลาง ขนาดหน้ากล้อง 150 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10022

กล้องแบบผสมระดับเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 90 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10136

กล้องสะท้อนแสงขนาด 12 นิ้วระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10135

กล้องสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้วระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10134

กล้องสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้วระดับ Advance (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE12079

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 6" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE12031

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" รุ่น EDGE HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 21403

กล้องสะท้อนแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 4.5 นิ้ว รุ่น FunScope Dazzle (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 24762

กล้องแแบผสม Maksutov ระดับ Advance ขนาดหน้ากล้อง 180 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 9826

กล้องแแบผสม Maksutov ระดับกลางหรือผู้สนใจทั่วไป ขนาดหน้ากล้อง 127 มม. (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE12026

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 8" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE11089

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE110094

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 14 Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE11098

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 9.25" (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# CE11002

กล้องแบบผสม Schmidt-Cassegrain 11" Edge HD (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

   

SKU# 10275

กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม.

 

SKU# 9882

กล้องหักเหแสงระดับเบื้องต้น ขนาดหน้ากล้อง 70 มม.

   
Powered by MakeWebEasy.com