เลนส์ตา

SKU# 873X

เลนส์ใกล้ตาแบบ Plossl ของ Orion รุ่น Sirius (สินค้าสั่งจอง)

THB 4,000 ฿ 4,000 THB 3,500 ฿ 3,500 -13%

SKU#8920-23

เลนส์ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Expanse (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 5,200 ฿ 5,200 THB 4,500 ฿ 4,500 -13%

SKU#8940

เลนส์ใกล้ตาขนาด 2 นิ้ว ของ Orion รุ่น DeepView (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 5,600 ฿ 5,600 THB 4,700 ฿ 4,700 -16%

SKU#8827-29

เลนส์ใกล้ตาขนาด 2 นิ้ว ของ Orion รุ่น Q70 (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 7,200 ฿ 7,200 THB 6,000 ฿ 6,000 -17%

SKU#888X

เลนส์ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Edge-On Planetary (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 7,000 ฿ 7,000 THB 5,900 ฿ 5,900 -16%

SKU# 8548

เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Explorer

THB 5,500 ฿ 5,500 THB 4,700 ฿ 4,700 -15%

SKU# 8250

เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion แบบ Premium (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 11,500 ฿ 11,500 THB 9,900 ฿ 9,900 -14%

SKU# 93230

เลนส์ Zoom ใกล้ตาขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Explorer (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 5,900 ฿ 5,900 THB 4,900 ฿ 4,900 -17%

SKU# 8496

เลนส์ไกด์ขนาด 1.25 นิ้ว ของ Orion รุ่น Ultrascopic 5mm

THB 7,800 ฿ 7,800 THB 6,000 ฿ 6,000 -23%

SKU# 8889

ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 1.25 นิ้ว ชุดเล็ก ของ Orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 8,750 ฿ 8,750 THB 7,000 ฿ 7,000 -20%

SKU# 8890

ชุดกระเป๋าอุปกรณ์แบบ Premium ขนาด 1.25นิ้ว ของ orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 15,000 ฿ 15,000 THB 11,900 ฿ 11,900 -21%

SKU# 8906

ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 2 นิ้ว ของ Orion (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 19,900 ฿ 19,900 THB 17,000 ฿ 17,000 -15%

SKU# 94303

ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ขนาด 1.25 นิ้วชุดใหญ่ของ Celestron (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 12,200 ฿ 12,200 THB 9,900 ฿ 9,900 -19%

SKU# 52071

ชุด Bino Viewer สำหรับดูกล้องพร้อมกันสองตา (สินค้าสั่งจองเท่านั้น)

THB 12,900 ฿ 12,900 THB 11,000 ฿ 11,000 -15%
Powered by MakeWebEasy.com